Konfiguracja serwera dibbler-server

Poniżej przedstawiona jest konfiguracja serwera dibbler-server.  Jest to  wycinek konfiguracji jaka jest używana w sieci firmy Jarsat.

Analogiczna konfiguracja jest na każdym interfejsie dostępnym na serwerze.

Plik: /etc/dibbler/server.conf


iface "eth1.167" {
t1 1800-2000
t2 2700-3000
prefered-lifetime 3600
valid-lifetime 7200
class {               pool 2a00:1550:167::/64  }
ta-class {     pool 3000::/56  }
pd-class {
pd-pool 2a00:1550:167:ffff::/56
pd-length 64
}
option dns-server 2a00:1550::2
option domain jarsat.pl
option fqdn 1 64 ipv6.jarsat.pl
option time-zone  CET
}

Serwer DHCPv6 domyślnie nie rozdaje bramy domyślnej, dlatego do poprawnej konfiguracji musi być uruchomiony pośrednik – RADVD.
Jego konfiguracja analogicznie jak wyżej, dodatkowo musi być włączony Forwarding na wszystkich interfejsach,  najlepiej to wykonać poprzez wpis w /etc/sysctl.conf -> net.ipv6.conf.all.forwarding=1

Plik: /etc/radvd.conf


interface eth1.167
{
AdvSendAdvert on;
AdvManagedFlag on;
MinRtrAdvInterval 3;
MaxRtrAdvInterval 10;
prefix  2a00:1550:167::/48 {
AdvOnLink on;
#              AdvManagedFlag on;
AdvAutonomous off;
AdvRouterAddr on;
AdvPreferredLifetime 20;
AdvValidLifetime 30;
};
};

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>